Modularne drvene police za posluživanje božanskog pića.

Bezbroj oblika ili veličina polica. Jednostavna montaža bez alata, šrafova ili lepka.

Pored ostalog proizvodnog asortimana, firma «Mexi» Srbija, kao sticalac licence, u svoj program uvrstila je proizvod:

Inovativne (patent n° 58733) modularne police za smeštaj i čuvanje vina

Obezbeđeni su osnovni preduslovi za realizaciju jedinstvenog konstruktivnog rešenja, a osim standardne opreme tu su i specijalna oprema i alati. Za izradu polica koristi se kvalitetna domaća sirovina – orah, trešnja, hrast, jasen i bukva.

Neograničena konstruktivna i dizajnerska rešenja omogućavaju proizvodnju polica u nekoliko faza:

Sastavljene police: u prvoj fazi otpočeli smo sa proizvodnjom 15 sastavljenih modela polica od bukve, kvadratnog i pravougaonog oblika;

Nesastavljene modularne police: u drugoj fazi isporučivaćemo elemente od oraha, trešnje, hrasta i jasena, od kojih će kupci sami montirati izabrane modele polica;

Samostalno projektovanje polica od strane kupaca: u trećoj fazi ponudićemo na našem sajtu specijalni kompjuterski program, a kupci će imati jedinstvenu priliku da sami odaberu materijal i projektuju model i veličinu police u skladu sa svojim potrebama, kreativnim potencijalom, raspoloživim prostorom i budžetom, a na kraju procesa moći će da dobiju cenu koštanja, dimenziju i težinu police; i

Projektovanje i izrada polica za opremanje prostora: na osnovu gabarita prostora dobijenih od potencijalnih kupaca, uradićemo ponudu koja će obuhvatati projekat, izradu i montažu polica za opremanje vinskih podruma, enoteka, restorana...

Horizontalni, vertikalni i dijagonalni pravci, za jednostruko i dvostruko skladištenje flaša

Uz originalni dizajn u obliku pčelinjeg saća, naše police imaju i sledeće karakteristike:

  • Od dva bazna ili ukupno pet modifikovanih elemenata moguća je izrada neograničenog broja modela i veličina, bez upotrebe lepka, alata ili šrafova;
  • Otvor od Ø 90 mm omogućava smeštaj svih standardnih boca u komercijalnoj upotrebi, uz mogućnost smeštaja boca većeg prečnika i šampanjca na vrh police;
  • Maksimalno iskorišćenje prostora za smeštaj boca, jer zid između otvora iznosi svega 5 mm; i
  • Skladištenje i transport modularnih elemenata dvostruko smanjuje neophodan prostor u odnosu na montirane police, a samim tim i troškovi su manji.

Konstruktivno rešenje polica obezbeđuje najbolje uslove za očuvanje kvaliteta vina:

  • Boce se nalaze u horizontalnom položaju, sa čepom navlaženim vinom; time je onemogućeno isušivanje plute i ulazak vazduha u boce, što sprečava oksidaciju vina;
  • Oblik i veličina otvora onemogućavaju negativan uticaj dnevnog ili veštačkog svetla i oksidaciju vina;
  • Veličina otvora omogućava optimalnu cirkulaciju vazduha u prostoru u kome je boca smeštena; odsustvo velikih kolebanja temperature važno je za očuvanje kvaliteta vina;
  • Elastična konstrukcija polica od drveta ublažava neželjene vibracije i zamućivanje vina; i
  • Boce su smeštene u poželjnom prirodnom okruženju materijala od drveta.

Ako je vino Vaša poezija u bocama, naše police su Vaša biblioteka.

Specijalna ponuda

Za proizvodnju koristimo najkvalitetniji materijal od trešnje, oraha, hrasta, jasena i bukve. Nijanse u rasponu od bele do crvene postižu se prirodnim procesom - parenjem.